TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tab Trung học cơ sở

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 6

Chương trình Toán học lớp 6 kế thừa những nội dung quan trọng từ lớp 5, đồng thời bổ sung các phần kiến thức mới mẻ về Số học. Một số nội dung quan trọng của lớp 6 như: Chia hết, Số nguyên tố, Số chính phương, Đồng dư thức,…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 6 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…
 • Củng cố, bổ sung và ôn luyện các dạng toán nâng cao theo cấu trúc thi vào THPT Chuyên.

Trong năm học mới 2024 – 2025, lịch học các lớp 6 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 6.1A (Thứ 3, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.1B (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.1C (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.2A1 (Thứ 2, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.2A2 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.2B1 (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 6.2B2 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.2C1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.2C2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 6.3A (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.3B (Thứ 2, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.3C (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 6.4A (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6.4B (Thứ 5, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 6A1 (Thứ 3, 17h30 - 20h00)
- Lớp 6B1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6C1 (Thứ 4, 17h30 - 20h00)
- Lớp 6A2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6B2 (Thứ 4, 17h30 - 20h00)
- Lớp 6C2 (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 6A3 (Thứ 6, 17h30 - 20h00)
- Lớp 6B3 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 6C3 (Thứ 2, 17h30 - 20h00)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 6A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6B1 (Thứ 2, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A2 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6B2 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A3 (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 6A1 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 6B2 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A3 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 6A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6B1 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A2 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6B2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A3 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 6B3 (Thứ 3, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A4 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 6A1 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A2 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A3 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)

Cơ sở Long Biên 
- Lớp 6A2 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 6A1 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 6, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 7

Chương trình Toán học lớp 7 bắt đầu tiếp cận những nội dung sơ cấp về Đại số, và đặc biệt nhấn mạnh vào kỹ năng giải toán hình học. Đây có thể coi là năm học bản lề cho cấp THCS. Học sinh nếu không học chắc kiến thức lớp 7 thì rất dễ mất căn bản tại lớp 8, lớp 9.

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 7 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…
 • Củng cố, bổ sung và ôn luyện các dạng toán nâng cao theo cấu trúc thi vào THPT Chuyên.

Trong năm học mới 2024 – 2025, lịch học các lớp 7 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 7.1A (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.1B1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.1B2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.1C (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.2A (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 7.2B (Thứ 2, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.2C (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.3A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.3A2 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.3B (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 7.3C (Thứ 3, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.4A (Thứ 3, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7.4B (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 7A1 (Thứ 5, 17h30 - 20h00)
- Lớp 7B1 (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 7C1 (Thứ 2, 17h30 - 20h00)
- Lớp 7A2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 7B2 (Thứ 2, 17h30 - 20h00)
- Lớp 7C2 (Thứ 2, 17h30 - 20h00)
- Lớp 7D2 (Thứ 6, 17h45 - 20h15)
- Lớp 7A3 (Thứ 6, 17h30 - 20h00)
- Lớp 7B3 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 7A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 7B2 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A3 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7B3 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 7A1 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 7A3 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 7A (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7B1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7B2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A3 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 7A1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7B1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Long Biên
- Lớp 7A1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 7A2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 7, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 8

Chương trình Toán học lớp 8 bao gồm những dạng bài quan trọng trong cả Đại số và Hình học. Đây cũng là những dạng bài sẽ được phát triển ở lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ thi vào THPT.

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 8 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Củng cố, bổ sung và ôn luyện các dạng toán nâng cao theo cấu trúc thi học sinh giỏi, thi vào THPT thường và THPT Chuyên.

Trong năm học mới 2024 – 2025, lịch học các lớp 8 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 8.1A (Thứ 2, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.1B (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 8.2A (Thứ 2, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.2B (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.2C (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.3A (Thứ 3, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.3B1 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.3B2 (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.4A (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8.4B (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 8A1 (Thứ 5, 17h30 - 20h00)
- Lớp 8B1 (Thứ 5, 17h30 - 20h00)
- Lớp 8C1 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 8A2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 8B2 (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 8C2 (Thứ 5, 17h30 - 20h00)
- Lớp 8A3 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 8A1 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8B1 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8A2 (Thứ 4, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 8A1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8A2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 8A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8A2 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 8A1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 8A2 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Long Biên
- Lớp 8A (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 8, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 9 - LUYỆN THI THPT

Chương trình Toán học lớp 9 là chương trình quan trọng nhất của cấp THCS khi học sinh phải hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng làm bài thi vào THPT.

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 9 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo theo mục tiêu thi vào THPT như sau:

 • Thi vào THPT đại trà.
 • Thi toán điều kiện các khối THPT Chuyên.
 • Thi chuyên Toán.

Trong năm học mới 2024 – 2025, lịch học các lớp 9 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 9.1A (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 9.1B (Thứ 3, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9.2A1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9.2A2 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9.2B (Chủ nhật, 15h00 - 17h30)
- Lớp 9.2C1 (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 9.2C2 (Chủ nhật, 09h00 - 11h30)
- Lớp 9.3A (Thứ 6, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9.3B (Thứ 4, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9.4 (Chủ nhật, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 9A1 (Thứ 3, 17h30 - 20h00)
- Lớp 9B1 (Thứ 4, 17h45 - 20h15)
- Lớp 9C1 (Thứ 3, 17h30 - 20h00)
- Lớp 9A2 (Thứ 3, 17h30 - 20h00)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 9A1 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9A2 (Thứ 7, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9A3 (Thứ 3, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Hà Đông 
- Lớp 9A (Thứ 7, 18h00 - 20h30)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 9A1 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)
- Lớp 9A2 (Thứ 5, 18h00 - 20h30)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 9, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào. 

  THÔNG TIN HỌC SINH
  THÔNG TIN PHỤ HUYNH
  NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ