LUYỆN THI VÀO 10

Tab Luyện thi vào 10

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 9 - LUYỆN THI THPT

Chương trình Toán học lớp 9 là chương trình quan trọng nhất của cấp THCS khi học sinh phải hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng làm bài thi vào THPT.

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 9 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo theo mục tiêu thi vào THPT như sau:

  • Thi vào THPT đại trà.
  • Thi toán điều kiện các khối THPT Chuyên.
  • Thi chuyên Toán.

Trong năm học mới 2024 – 2025, lịch học các lớp 9 như sau:

CƠ SỞ LỚP THỜI GIAN HỌC THỨ GHI CHÚ NGÀY KHAI GIẢNG
LÁNG HẠ 9.1A 09h00 - 11h30 Chủ nhật Nâng cao 16/6/2024
9.1B 18h00 - 20h30 Thứ 3 Nâng cao 18/6/2024
9.2A1 18h00 - 20h30 Thứ 7 Khá - nâng cao 15/6/2024
9.2A2 18h00 - 20h30 Chủ nhật Khá - nâng cao 16/6/2024
9.2B 15h00 - 17h30 Chủ nhật Khá 16/6/2024
9.2C1 09h00 - 11h30 Chủ nhật Khá 16/6/2024
9.2C2 09h00 - 11h30 Chủ nhật Khá 16/6/2024
9.3A 18h00 - 20h30 Thứ 6 Tiêu chuẩn 21/6/2024
9.3B 18h00 - 20h30 Thứ 4 Tiêu chuẩn 19/6/2024
9.4 18h00 - 20h30 Chủ nhật Tiêu chuẩn 16/6/2024
MỸ ĐÌNH 9A1 17h30 - 20h00 Thứ 3 Nâng cao 18/6/2024
9B1 17h45 - 20h15 Thứ 4 Khá 19/6/2024
9C1 17h30 - 20h00 Thứ 3 Khá 18/6/2024
9A2 17h30 - 20h00 Thứ 3 Tiêu chuẩn 18/6/2024
HAI BÀ TRƯNG 9A1 18h00 - 20h30 Thứ 7 Khá - nâng cao 15/6/2024
9A2 18h00 - 20h30 Thứ 7 Khá 15/6/2024
9A3 18h00 - 20h30 Thứ 3 Tiêu chuẩn 18/6/2024
HÀ ĐÔNG 9A 18h00 - 20h30 Thứ 7 Tiêu chuẩn 15/6/2024
CẦU GIẤY 9A1 18h00 - 20h30 Thứ 5 Khá  20/6/2024
9A2 18h00 - 20h30 Thứ 5 Tiêu chuẩn  20/6/2024

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 9, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào.

    THÔNG TIN HỌC SINH
    THÔNG TIN PHỤ HUYNH
    NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ