TIỂU HỌC

Tab Tiểu học

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2

Chương trình Toán học lớp 2 tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết để xây dựng nền tảng cho các lớp trên, cụ thể là các kỹ năng về đọc – hiểu đề bài, tính toán, làm quen với bảng cửu chương, phân tích số liệu, bước đầu làm quen với vẽ sơ đồ đoạn thẳng, tư duy suy luận logic,.…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 2 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

– Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.

– Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.

– Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… – là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC, …

Trong năm học mới 2022 – 2023, lịch học các lớp 2 như sau:

* Cơ sở Láng Hạ: 

 • Lớp 2.1A: Học vào sáng Thứ 7, từ 9h – 11h
 • Lớp 2.1B: Học vào tối Chủ nhật, từ 18h-20h
 • Lớp 2.2A: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h
 • Lớp 2.2B: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h

* Cơ sở Mỹ Đình: 

 • Lớp 2A1: Học vào tối Thứ 7, từ 18h – 20h
 • Lớp 2B1: Học vào tối Thứ 7, từ 18h – 20h
 • Lớp 2A2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h

* Cơ sở Hai Bà Trưng: 

 • Lớp 2A1: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h
 • Lớp 2A2: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h

* Cơ sở Hà Đông: 

 • Lớp 2A1: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h
 • Lớp 2A2: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h

Bất cứ lúc nào, quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 2, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch test kiến thức.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3

Chương trình Toán học lớp 3 bao gồm những nội dung mở đầu cho những kỹ năng giải toán quan trọng như: Tóm tắt đề bài, Vẽ sơ đồ đoạn thẳng, Sử dụng lưu đồ, Suy luận logic…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 3 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…

Trong năm học mới 2022 – 2023, lịch học các lớp 3 như sau:

* Cơ sở Láng Hạ: 

 • Lớp 3.1A: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h
 • Lớp 3.1B: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h
 • Lớp 3.1C: Học vào tối Thứ 6, từ 18h - 20h
 • Lớp 3.2A: Học vào sáng Thứ 7, từ 9h – 11h
 • Lớp 3.2A2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h- 17h
 • Lớp 3.2B: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h
 • Lớp 3.3A: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h
 • Lớp 3.3B: Học vào tối Thứ 6, từ 18h – 20h

* Cơ sở Mỹ Đình: 

 • Lớp 3A1: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h
 • Lớp 3B1: Học vào chiều thứ 7, từ 15h- 17h 
 • Lớp 3C1: Học vào chiều Thứ 4, từ 17h30- 19h30
 • Lớp 3A2: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h
 • Lớp 3B2: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h
 • Lớp 3A3: Học vào tối Thứ 4, từ 17h30 – 19h30

* Cơ sở Hai Bà Trưng: 

 • Lớp 3A1: Học vào tối Thứ 7, từ 18h – 20h
 • Lớp 3B1: Học vào tối thứ 7, từ 18h- 20h
 • Lớp 3A2: Học vào  chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h

* Cơ sở Hà Đông: 

 • Lớp 3A1: Học vào sáng Chủ Nhật, từ 9h – 11h
 • Lớp 3B1: Học vào sáng Chủ Nhật, từ 09h-11h
 • Lớp 3A2: Học vào sáng Chủ Nhật, từ 9h – 11h

Một số tài liệu được sử dụng trong giảng dạy Toán lớp 3 tại CLB Toán Bồi Dưỡng – MathExpress, được thầy Minh cùng đội ngũ giáo viên giàu chuyên môn biên soạn và cập nhật:

– Chuyên đề “Các phép tính số tự nhiên”: [Toan 3.1 - CD2] Cac bai toan ve cac phep tinh.pdf

– Chuyên đề “Dãy số và quy luật”: [Toan 3.1 - CD4] Day so.pdf

Bất cứ lúc nào, quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 3, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch test kiến thức.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4

Chương trình Toán học lớp 4 bao gồm hầu hết những nội dung quan trọng nhất của Tiểu học, với lượng kiến thức và dạng bài vượt trội. Một số chuyên đề quan trọng của Toán lớp 4 mà học sinh cần nắm được như: Trung bình cộng, Tổng – Hiệu, Tổng – Tỉ, Hiệu – Tỉ, Phân số, …

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 4 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…

Trong năm học mới 2022 – 2023, lịch học các lớp 4 như sau:

* Cơ sở Láng Hạ: 

 • Lớp 4.1A: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4.1B1: Học vào sáng Thứ 7, từ 9h – 11h30
 • Lớp 4.1B2: Học vào tối Thứ 6, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4.1C: Học vào tối Chủ nhật, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 4.2A: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4.2A1: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h30
 • Lớp 4.2A2: Học vào tối Thứ 2, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4.2B: Học vào tối Thứ 6, từ 18h- 20h30
 • Lớp 4.2B1: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 4.2B2: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4.3A: Học vào sáng Thứ 7, từ 9h – 11h30
 • Lớp 4.3B: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4.3C: Học vào chiều Chủ nhật, từ 14h45 – 17h15

* Cơ sở Mỹ Đình:

 • Lớp 4A1: Học vào tối Thứ 7, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4B1: Học vào tối Thứ 6, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 4C1: Học vào tối Thứ 4, từ 17h30- 20h
 • Lớp 4A2: Học vào tối Thứ 7, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4B2: Học vào tối Thứ 4, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 4C2: Học vào tối Thứ 7, từ 15h- 17h30
 • Lớp 4A3: Học vào tối Thứ 6, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 4B3: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h00- 17h30
 • Lớp 4A4: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30

* Cơ sở Hai Bà Trưng:

 • Lớp 4A1: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 4A2: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 4B2: Học vào tối Thứ 6, từ 18h- 20h30
 • Lớp 4A3: Học vào tối Thứ 6, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4A4: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30

* Cơ sở Hà Đông:

 • Lớp 4A1: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4B1: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 4A2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30
 • Lớp 4B2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h-17h30

Bất cứ lúc nào, quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 4, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch test kiến thức.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5

Chương trình Toán học lớp 5 kế thừa những nội dung quan trọng từ lớp 4, đồng thời tăng cường mức độ qua những chuyên đề khó như Diện tích, Chuyển động, Tỉ số phần trăm – là những nội dung rất quan trọng trong chương trình thi vào các trường THCS Chất lượng cao như Amsterdam, Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân,…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 5 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…
 • Củng cố, bổ sung và ôn luyện các dạng đề thi vào lớp 6.

Trong năm học mới 2022 – 2023, lịch học các lớp 5 như sau:

* Cơ sở Láng Hạ: 

 • Lớp 5.1A: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5.1B: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5.1C: Học vào tối Thứ 6, từ 18h – 20h30
 • Lớp 5.2A: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5.2A1: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5.2A2: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 5.2B: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 5.2B1: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 5.2B2: Học vào tối Chủ nhật, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 5.2C: Học vào tối thứ năm , từ 18h00 – 20h30
 • Lớp 5.3A: Học vào tối Thứ 5, từ 18h00 – 20h30
 • Lớp 5.3B: Học vào tối Thứ 5, từ 18h – 20h30
 • Lớp 5.3C1: Học vào sáng Thứ 7, từ 9h – 11h30
 • Lớp 5.3C2: Học vào sáng Thứ 7, từ 9h – 11h30
 • Lớp 5.4: Học vào tối Thứ 3, từ 18h – 20h30

* Cơ sở Mỹ Đình:

 • Lớp 5A1: Học vào tối Thứ 3, từ 17h30 – 19h30
 • Lớp 5B1: Học vào chiều Thứ 7, từ 15h- 17h30
 • Lớp 5A2: Học vào tối Thứ 3, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 5B2: Học vào tối Thứ 3, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 5C2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5A3: Học vào sáng Chủ nhật, từ 9h – 11h30
 • Lớp 5B3: Học vào tối Thứ 6, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 5C3: Học vào tối Thứ 6, từ 17h30 – 20h
 • Lớp 5A4: Học vào tối Thứ 6, từ 17h30 – 20h

* Cơ sở Hai Bà Trưng:

 • Lớp 5A1: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5A2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5B2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5A3: Học vào tối Thứ 6, từ 18h – 20h30
 • Lớp 5B3: Học vào tối Thứ 6, từ 18h – 20h30

* Cơ sở Hà Đông:

 • Lớp 5A1: Học vào tối Thứ 4, từ 18h – 20h30
 • Lớp 5A2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30
 • Lớp 5B1: Học vào tối Thứ 4, từ 18h- 20h30
 • Lớp 5B2: Học vào chiều Chủ nhật, từ 15h – 17h30

Bất cứ lúc nào, quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 5, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch test kiến thức.

  THÔNG TIN HỌC SINH
  THÔNG TIN PHỤ HUYNH
  NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ