TIỂU HỌC

Tab Tiểu học

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2

Chương trình Toán học lớp 2 tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết để xây dựng nền tảng cho các lớp trên, cụ thể là các kỹ năng về đọc – hiểu đề bài, tính toán, làm quen với bảng cửu chương, phân tích số liệu, bước đầu làm quen với vẽ sơ đồ đoạn thẳng, tư duy suy luận logic,.…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 2 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

– Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.

– Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.

– Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… – là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC, …

Trong năm học mới 2023 – 2024, lịch học các lớp 2 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 2.1A (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 2.1B (Chủ Nhật, 09h - 11h)
- Lớp 2.2A (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 2.2B (Chủ Nhật, 15h-17h)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 2A1 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 2A2 (Chủ Nhật, 15h - 17h)
- Lớp 2A3 (Chủ Nhật, 09h - 11h)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 2A1 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 2A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 2A1 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 2A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 2A1 (Thứ 7, 15h - 17h)
- Lớp 2A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 2A1 (Thứ 7, 15h - 17h)
- Lớp 2A2 (Thứ 7, 15h - 17h)

Nếu Quý Phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 2, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch kiểm tra đầu vào nhé ạ!

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3

Chương trình Toán học lớp 3 bao gồm những nội dung mở đầu cho những kỹ năng giải toán quan trọng như: Tóm tắt đề bài, Vẽ sơ đồ đoạn thẳng, Sử dụng lưu đồ, Suy luận logic…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 3 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…

Trong năm học mới 2023 – 2024, lịch học các lớp 3 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 3.1A (Thứ Bảy, 09h - 11h)
- Lớp 3.1B (Chủ Nhật, 17h30-20h)
- Lớp 3.1C (Chủ Nhật, 17h30-20h)

- Lớp 3.2A (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 3.2B (Chủ Nhật, 09h - 11h)
- Lớp 3.2C (Thứ Năm, 18h - 20h)
- Lớp 3.3A (Thứ Hai, 18h - 20h)
- Lớp 3.3B (Chủ Nhật, 15h-17h)
- Lớp 3.3C (Chủ Nhật, 15h-17h)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 3A1 (Thứ Bảy, 18h - 20h)
- Lớp 3B1 (Thứ Bảy, 18h - 20h)
- Lớp 3C1 (Thứ Hai, 17h30 - 19h30)
- Lớp 3A2 (Chủ Nhật, 15h - 17h)
- Lớp 3B2 (Thứ Hai, 17h30 - 19h30)
- Lớp 3A3 (Thứ Sáu, 17h30 - 19h30)
- Lớp 3B3 (Thứ Sáu, 17h30 - 19h30)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 3A (Chủ Nhật, 18h - 20h)
- Lớp 3A1 (Thứ Bảy, 15h - 17h)

- Lớp 3B1 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 3A2 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 3B2 (Chủ Nhật, 15h - 17h)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 3A1 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 3B1 (Chủ Nhật, 15h - 17h)

- Lớp 3A2 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 3B2 (Chủ Nhật, 18h - 20h)

- Lớp 3A3 (Chủ Nhật, 18h - 20h)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 3A1 (Chủ Nhật, 09h - 11h)
- Lớp 3B1 (Chủ Nhật, 09h - 11h)
- Lớp 3A2 (Thứ Bảy, 15h - 17h)
- Lớp 3B2 (Thứ Bảy, 15h - 17h)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 3A ( Chủ Nhật, 09h - 11h)
- Lớp 3A1 (Chủ Nhật, 09h - 11h)
- Lớp 3B1 (Chủ Nhật, 09h - 11h)

- Lớp 3A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 3, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào nhé ạ!.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4

Chương trình Toán học lớp 4 bao gồm hầu hết những nội dung quan trọng nhất của Tiểu học, với lượng kiến thức và dạng bài vượt trội. Một số chuyên đề quan trọng của Toán lớp 4 mà học sinh cần nắm được như: Trung bình cộng, Tổng – Hiệu, Tổng – Tỉ, Hiệu – Tỉ, Phân số, …

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 4 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…

Trong năm học mới 2023 – 2024, lịch học các lớp 4 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 4.1A (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 4.1B (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 4.1C (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 4.1D (Thứ Năm, 18h - 20h30)

- Lớp 4.2A (Thứ Ba, 18h - 20h30)
- Lớp 4.2A1 (Thứ Bảy, 09h - 11h30)
- Lớp 4.2A2 (Chủ Nhật, 14h45 - 17h15)
- Lớp 4.2B (Thứ Năm, 18h - 20h30)
- Lớp 4.2B1 (Chủ Nhật, 14h45 -17h15)
- Lớp 4.2B2 (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 4.2C (Thứ Năm, 18h - 20h30)
- Lớp 4.2D (Thứ Tư, 18h - 20h30)

- Lớp 4.3A (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 4.3B (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 4.3C (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 4.4 (Thứ Bảy, 18h - 20h30)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 4A1 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 4B1 (Thứ Bảy, 15h-17h30)
- Lớp 4C1 (Thứ Tư, 17h30 - 20h)
- Lớp 4D1 (Thứ Ba, 17h30 - 20h)

- Lớp 4A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 4A2.1 (Thứ Bảy, 18h - 20h30)

- Lớp 4B2.1 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 4B2.2 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 4C2 (Thứ Hai, 17h30 - 20h)
- Lớp 4D2 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)

- Lớp 4A3 (Thứ Tư, 17h30 - 20h)
- Lớp 4B3 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)
- Lớp 4C3 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)
- Lớp 4A4 (Thứ Ba, 17h30 - 20h)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 4A1 (Thứ Bảy, 18h - 20h30)
- Lớp 4B1 (Thứ Năm, 18h - 20h30)
- Lớp 4C1 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 4D1 (Chủ Nhật, 9h - 11h30)

- Lớp 4A2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 4B2 (Thứ Bảy, 18h - 20h30)
- Lớp 4C2 (Thứ Năm, 18h - 20h30)

- Lớp 4A3 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 4A1 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 4B1 (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 4C1 (Chủ Nhật, 9h-11h30)

- Lớp 4A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 4B2 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)
- Lớp 4C2 (Thứ Sáu, 18h - 20h30)

- Lớp 4A3 (Thứ Bảy, 15h - 17h30)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 4A1 (Thứ 4, 18h - 20h30)
- Lớp 4B1 (Thứ 4, 18h - 20h30)
- Lớp 4A2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 4B2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 4C2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)

- Lớp 4A3 (Thứ 7, 15h - 17h30)
- Lớp 4B3 (Thứ 7, 15h - 17h30)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 4A1 (Thứ 4, 18h - 20h30)
- Lớp 4B1 (Thứ 4, 18h - 20h30)
- Lớp 4C1 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)

- Lớp 4A2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 4B2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 4, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào nhé ạ!.

BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5

Chương trình Toán học lớp 5 kế thừa những nội dung quan trọng từ lớp 4, đồng thời tăng cường mức độ qua những chuyên đề khó như Diện tích, Chuyển động, Tỉ số phần trăm – là những nội dung rất quan trọng trong chương trình thi vào các trường THCS Chất lượng cao như Amsterdam, Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân,…

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress có các lớp 5 được phân theo từng trình độ từ cơ bản đến nâng cao, tại đó các con được học kiến thức theo lộ trình như sau:

 • Học chắc kiến thức cơ bản, kiến thức nền và những phương pháp giải toán thông dụng.
 • Có sự nâng cao, mở rộng hợp lý tùy theo năng lực và khả năng tiếp thu của học sinh.
 • Tiếp cận dần với các bài toán tư duy logic, toán suy luận, phán đoán, xử lý hình khối,… là những dạng bài thường gặp trong các kỳ thi như IMAS, IKMC (Kangaroo), IMC,…
 • Củng cố, bổ sung và ôn luyện các dạng đề thi vào lớp 6.

Trong năm học mới 2023 – 2024, lịch học các lớp 5 như sau:

Cơ sở Láng Hạ
- Lớp 5.1A (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5.1B (Thứ Bảy, 09h - 11h30)
- Lớp 5.1B1 (Thứ Bảy, 09h - 11h30)
- Lớp 5.1B2 (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 5.1C (Chủ Nhật, 17h30 - 20h)
- Lớp 5.2A (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5.2A1 (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 5.2A2 (Thứ Hai, 18h - 20h30)
- Lớp 5.2B (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 5.2B1 (Chủ nhật , 09h - 11h30)
- Lớp 5.2B2 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5.2C (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 5.3A (Thứ Bảy, 09h - 11h30)
- Lớp 5.3B (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5.3C (Chủ Nhật, 14h45 - 17h15)
- Lớp 5.3D (Thứ Hai, 18h - 20h30)

- Lớp 5.4A (Thứ Bảy, 18h - 20h30)
- Lớp 5.4B (Thứ Năm, 18h - 20h30)

Cơ sở Mỹ Đình
- Lớp 5A (Thứ Ba, 17h30 - 19h30)
- Lớp 5A1 (Thứ Bảy, 18h - 20h30)
- Lớp 5B1 (Thứ Sáu, 17h30 - 20h)
- Lớp 5C1 (Thứ Tư, 17h30 - 20h)
- Lớp 5A2 (Thứ Bảy, 18h - 20h30)
- Lớp 5B2 (Thứ Tư, 17h30 - 20h)
- Lớp 5C2 (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 5D2 (Thứ Bảy, 15h-17h30)

- Lớp 5A3 (Thứ Sáu, 17h30 - 20h)
- Lớp 5B3 (Thứ Bảy, 15h - 17h30)
- Lớp 5C3 (Thứ Hai, 17h30 - 20h)
- Lớp 5A4 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 5B4 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)

Cơ sở Hai Bà Trưng
- Lớp 5A1 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 5B1 (Thứ Năm, 18h - 20h30)
- Lớp 5C1 ( Thứ Hai, 18h - 20h30)

- Lớp 5A2 (Chủ Nhật, 09h - 11h30)
- Lớp 5B2 (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 5A3 (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 5B3 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)
- Lớp 5A4 (Thứ Tư, 18h - 20h30)

Cơ sở Hà Đông
- Lớp 5A1 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5B1 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 5A2 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5B2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 5A3 (Thứ Sáu, 18h - 20h30)
- Lớp 5A4 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)

Cơ sở Cầu Giấy
- Lớp 5A1 (Thứ Năm, 18h - 20h00)
- Lớp 5B1 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5A2 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5B2 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5A3 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 5B3 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)

Cơ sở Linh Đàm
- Lớp 5A1 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5B1 (Thứ Tư, 18h - 20h30)
- Lớp 5A2 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)
- Lớp 5B2 (Chủ Nhật, 18h - 20h30)
- Lớp 5A3 (Chủ Nhật, 15h - 17h30)

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con học lớp 5, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch làm bài kiểm tra đầu vào nhé ạ!.

BỒI DƯỠNG TIẾNG VIỆT LỚP 5

Chương trình Tiếng Việt lớp 5 được các thầy cô tại CLB MathExpress biên soạn kỹ lưỡng, tỉ mỉ và bám sát chương trình học ở trường. Bên cạnh đó, giáo trình có sự mở rộng, nâng cao, trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để tự tin xử lý các dạng bài thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Việt. 

Đến với lớp Tiếng Việt lớp 5 của MathExpress, các thầy cô sẽ:

 • Củng cố, bồi dưỡng các kiến thức cũ, giúp các em nhanh chóng lấy lại lượng kiến thức hổng, đảm bảo cho các em thích nghi và theo kịp tiến độ học tập tiếng Việt trên lớp.
 • Trang bị những kiến thức tiếng Việt lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao, cải thiện và nâng cao kết quả học tiếng Việt của các em.
 • Hướng dẫn một cách chi tiết, tỉ mỉ, đảm bảo cho các em có khả năng tiếp thu kiến thức, bài vở tốt nhất.
 • Chỉ ra cho các em những phương pháp học tập mới mẻ, khoa học và hiệu quả, tạo ra môi trường học tập vui vẻ, hòa đồng, thoải mái, giúp trẻ có tâm lý tốt nhất trong học tập. Từ đó, các em sẽ cảm thấy hứng thú và yêu thích môn học hơn có ý thức tự giác và chủ động trong học tập hơn.
 • Giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi quan trọng cuối cấp đạt kết quả cao, tạo điều kiện cho các em làm quen và giải các dạng đề thi cuối cấp thường gặp. Điều này tạo cho các em sự tự tin và thích nghi với môi trường học tập cấp 2 đầy mới mẻ và lạ lẫm.

Trong năm học 2023-2024, MathExpress sẽ mở 3 lớp Tiếng Việt lớp 5 với lịch học cụ thể như sau:

Cơ sở Láng Hạ

- Lớp 5V1 học từ 9h30 - 11h30 sáng thứ Bảy 
- Lớp 5V2 học từ 18h - 20h tối thứ Năm 

Cơ sở Mỹ Đình

- Lớp 5TV học từ 15h - 17h chiều thứ Bảy

Nếu Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con tham gia lớp Tiếng Việt dành cho khối 5, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn nhé ạ!.

  THÔNG TIN HỌC SINH
  THÔNG TIN PHỤ HUYNH
  NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ