LUYỆN THI VÀO 10

Lịch học zoom

Lịch học zoom 2023- 2024

Các lớp học Zoom của MathExpress hiện đang có lớp Tiểu học (3-4-5), lớp THCS (6-7-8-9) đa phần các lớp đều học vào buổi tối nên các con và cha mẹ khá thuận tiện trong việc học.

Chất lượng bài giảng, giáo trình của MathExpress luôn đảm bảo kiến thức cho học sinh từ cơ bản đến nâng cao.

Trong năm học 2023- 2024, lịch học các lớp zoom như sau:

Dành cho Tiểu Học

Khối 2 lên 3
 • LỚP 3Z1 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 6, từ 7/7/2023)
Khối 3 lên 4
 • LỚP 4Z1 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 3, từ 4/7/2023)
 • LỚP 4Z2 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 6, từ 7/7/2023)
Khối 4 lên 5
 • LỚP 5Z1 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 4, từ 5/7/2023)
 • LỚP 5Z2 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 7, từ 1/7/2023)

Dành cho THCS

Khối 5 lên 6
 • LỚP 6Z1 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 5, từ 6/7/2023)
 • LỚP 6Z2 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 7, từ 1/7/2023)
Khối 6 lên 7
 • LỚP 7Z1 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 4, từ 5/7/2023)
 • LỚP 7Z2 (19 giờ - 21 giờ, Thứ 6, từ 7/7/2023)
Khối 7 lên 8
 • LỚP 8Z1 (19 giờ - 21 giờ 30, Thứ 5, từ 6/7/2023)
 • LỚP 8Z2 (19 giờ - 21 giờ 30, Chủ Nhật, từ 2/7/2023)
Khối 8 lên 9
 • LỚP 9Z1 (19 giờ - 21 giờ 30, Thứ 2, từ 19/6/2023)

Bất cứ lúc nào, Quý phụ huynh có nguyện vọng cho con theo học các lớp Zoom của MathExpress, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 633 551 để được tư vấn và sắp xếp lịch học phù hợp.

  THÔNG TIN HỌC SINH
  THÔNG TIN PHỤ HUYNH
  NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ